Selamat Datang

Objektif

Sistem Pengurusan Aset Menyeluruh Kerajaan Malaysia

Pematuhan Pekeliling Kerajaan

Memastikan dasar dan peraturan berkaitan pengurusan aset dipatuhi sepenuhnya

Pengurusan Aset Menyeluruh

Penggunaan Teknologi Maklumat bagi pengurusan Aset Alih, Aset Hidup, Aset Tak Ketara dan Stor.

Integriti Pengurusan Aset Awam

Memastikan Kementerian dan Jabatan Kerajaan menguruskan aset dan wang awam dengan berhemat dan teratur.

Pelaporan Akaun

Memastikan pelaporan akuan aset di urus mengikut peraturan yang ditetapkan didalam standard akaun Kerajaan Malaysia

Pengurusan Penggunaan Aset

Memastikan penggunaan, pemeriksaan dan senggaraan aset di rekod dengan baik bagi proses pemantauan.

Soalan-Soalan Lazim

Senarai soalan lazim yang biasa diutarakan dimana ianya melibatkan pengurusan aset dan stor

GAsset - Apps

SIstem Pengurusan Aset Menyeluruh bagi Aset Alih, Aset Hidup (Ikan, Haiwan dan Tumbuhan), Aset Tak Ketara, Pengurusan Stor dan Pelaporan Eksekutif Pengurusan Aset JKPAK

Seksyen Aset Alih, Unit Pengurusan Aset
Bangunan RISDA, Km 7 Jalan Ampang,
Karung Berkunci 11067,
50990 Kuala Lumpur

En Khairul Akmal bin Sutaji
Penyelaras Sistem e-SPAR
Ext : 238

Pn Suraida Ayuni binti Suanda
Penjaga Zon (Ibu Pejabat, Selangor & Selatan)
Ext 408

En Samsul Bahri bin Zulhakimi
Penjaga Zon (Utara, Timur & Borneo)
Ext : 402

Tel : 03-4256 4022
Email : aset@risda.gov.my